Föreläsningskväll FMN Malmö 9 April

På begäran har vi åter igen lyckats boka in Lennart Johansson för att få ta del av hans uppskattande och gripande föreläsning. Måndagen den 9 April kommer Lennart och berättar sin och familjens historia om sin dotter Fridas fleråriga missbruk. Om hur missbruk påverkar hela familjen, svårigheten att se tecknen och ”hur kunde detta hända…

Tullen informerar på FMN 5 mars

Måndagen den 5 mars får FMN besök av Tullen för information. Mika P. (Stf Gruppchef) samt Kattis T-L. (Tullinspektör) som båda tjänstgör på gränsskyddet i en grässkyddsgrupp/resursgrupp kommer att informera allmänt om Tullens arbete och även lite mer detaljerat om något större beslag som redan är avgjort i domstol. Missa inte denna unika chans att…

Information / Föreläsningskväll 5 Februari

Måndagen den 5 Februari får vi besök av Teres Farkas som arbetar som Socialsekreterare på Rådgivningsbyrån i Ystad. Teres jobbar till största del med behandling av missbruks- och beroendetillstånd och kommer föreläsa/informera om olika behandlingsmetoder med målsättningen att öka kunskapen och erbjuda hopp att det går att behandla missbruksproblematik. Föreläsningen börjar klockan 18.00 och beräknas pågå…