Arbete pågår!

Under vecka 23 utföres en del bullrande arbete i fastigheten där vi i FMN har vår lokal. Detta kan innebära att vi stundtals har svårt att höra när det ringer och att prata i telefon. Vidare kan ljudnivån vara hög vid besök. Vi ber om överseende med detta.

Ny förbättrad provtagning på snabbtest!

Nya förbättrade provtagningar – men utan prisjustering! Från och med Idag 15 februari 2021 förbättrar vi provtagningen ytterligare på FMN Malmö. Vi behåller våra öppettider som tidigare, men förändrar provtagningen enligt följande: Multiplatta/Snabbtest Multiplattan utökas med ytterligare tre preparat (nu totalt 20) och kostnaden för testet blir oförändrat 500 kronor/test. Nya preparat som testet utökas…