Arbete pågår!

Under vecka 23 utföres en del bullrande arbete i fastigheten där vi i FMN har vår lokal. Detta kan innebära att vi stundtals har svårt att höra när det ringer och att prata i telefon. Vidare kan ljudnivån vara hög vid besök. Vi ber om överseende med detta.